FILTRATION_GROUPING_REV_F-01_1

מערכות סינון זיאוליט

המערכות משתמשות בטכנולוגיות סינון מתקדמות בכדי לתת מענה לכל סוגי איכות המים. המערכות הללו מתוכננות לביצוע מיטבי ולמינימום תחזוקה ומתאימות לתקנים מחמירים בתעשייה.
המערכות זמינות במגוון דגמים וניתנות לתכנון והתאמה לכל יישום. המערכות ניתנות לשימוש למגוון יישומים כמו מגורים,מסחרי ותעשייתי.
יעילות בסילוק משקעים ומאפשרת ספיקה גבוהה יחסית למערכות סינון אחרות.

תכונות:
בקר תוצרת Fleck
קל לתכנות
גיבוי ל 48 ש'
ניתן להכניס לרענון בכל רגע נתון
המיכל מפיברגלס
מצע זיאוליט מאושר NSF61