FILTRATION_GROUPING_REV_F-01_1

מערכות סינון פחם

מערכות סינון פחם משתמשות בטכנולוגיות סינון פחם פעיל מתקדמות בכדי לתת מענה לכל סוגי איכות המים. המערכות הללו מתוכננות לביצוע מיטבי ולמינימום תחזוקה ומתאימות לתקנים מחמירים בתעשיה.
המערכות זמינות במגוון דגמים וניתנות לתכנון והתאמה לכל יישום. המערכות ניתנות לשימוש למגוון יישומים כמו מגורים,מסחרי ותעשייתי.
המערכות יעילות בספיחת כלור,ריחות  וטעמים רעים,הפחתת חלקיקים מרחפים ושאריות אורגניות.

תכונות:
בקר תוצרת Fleck
קל לתכנות
גיבוי ל 48 ש'
ניתן להכניס לרענון בכל רגע נתון
המיכל מפיברגלס
גרגרי פחם שטופים בחומצה מאושר NSF61