FILTRATION_GROUPING_REV_F-01_1

מערכות סינון FILOX

המערכות משתמשות בטכנולוגיות סינון מתקדמות בכדי לתת מענה לכל סוגי איכות המים. המערכות הללו מתוכננות לביצוע מיטבי ולמינימום תחזוקה ומתאימות לתקנים מחמירים בתעשייה.
המערכות זמינות במגוון דגמים וניתנות לתכנון והתאמה לכל יישום.
יעילות בסילוק ברזל ומימן גופרתי ומאפשרת ספיקה גבוהה יחסית למערכות סינון אחרות.

תכונות:
בקר תוצרת Fleck
קל לתכנות
גיבוי ל 48 ש'
ניתן להכניס לרענון בכל רגע נתון
המיכל מפיברגלס
מצע FILOX מאושר NSF61